ACTIVITATS LÚDIQUES

Excursió de la ruta del ferro amb bicicleta.

Recordar portar casc per léxcursió.

Pàdel.

Futbol.

Jocs a l’aire lliure.

Jocs de nit.

Vídeos d’hoquei.