ACTIVITATS LÚDIQUES

Excursió

Pàdel.

Futbol.

Jocs a l’aire lliure.

Jocs de nit.

Vídeos d’hoquei.