IMPORTANT:

Per acabar de formalitzar la inscripció, s’ha de realitzar un ingrés de 60€ al número de compte:
ES 3300810013620006365945 o enviar BTC a l’adreça a la billetera electrónica 3NDKxyf83BZt77pMLnFKox44h2yq1MRiJr i enviar el justificant de pagament al mail:

info@campusripollpolmanrubia.com

La resta de l’import s’haurà d’abonar un mes abans de començar el campus.

Si es volgués abonar abans, no hi hauria cap problema sempre i quan ens envieu el justificant del pagament al nostre mail: info@campusripollpolmanrubia.com

DEVOLUCIONS

En cas de que passés algún imprevist justificat abans de començar el campus, es retornaria el segon pagament realitzat. No hi hauràn deevolucions del primer pagament.

INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN

Modalitat/Modalidad

Posició Jugador/Posición Jugador

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ / FECHA LÍMITE DE INCRIPCIÓN:

07/06/2019